fbpx ...

Krav och Process för att Bli En Kvalificerad Taxiförare: Allt du behöver veta

Taxiförarlegitimation är en nödvändig förutsättning för att arbeta som professionell taxiförare i Sverige. För att få denna legitimation måste du uppfylla vissa krav och genomgå en strikt process. I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på kraven och stegen som krävs för att bli en kvalificerad taxiförare.

Krav för Taxiförarlegitimation

För att kvalificera dig för en taxiförarlegitimation måste du uppfylla följande krav:

 • Ålder: Du måste ha fyllt 21 år för att kunna ansöka om en taxiförarlegitimation.
 • Körkort: Du måste ha haft körkort med behörighet B eller D i minst två år. Alternativt kan du vara 18 år och ha ett körkort med behörighet B, förutsatt att du har en godkänd utbildning inom gymnasieskola eller motsvarande gällande yrkesförarkompetens för fordon som kräver behörighet D eller DE.
 • Medicinska krav: Du måste uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter.
 • Lämplighet: Du måste bedömas vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad.
 • Godkända prov: Du måste ha avlagt ett godkänt körprov för taxiförarlegitimation samt godkända delprov i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation. Det skriftliga provet i yrkeskompetens får inte vara äldre än tre år vid ansökan och ska vara godkänt inom sex månader från det första delprovet. Körprovet får inte vara äldre än ett år vid ansökan om taxiförarlegitimation.

9 725 kr

8,990 kr

Paket 1

Rekommenderat för dig som vill köra mycket hemma men vill börja grunderna på körskolan.

17 200 kr

15,990 kr

Paket 2

Rekommenderat för dig med god körvana.

26 625 kr

22,790 kr

Paket 3

Rekommenderat för dig med normal körvana.

Kunskapsprov

Ett av de viktigaste stegen i att bli en kvalificerad taxiförare är att klara det teoretiska kunskapsprovet för taxiförarlegitimation. Det teoretiska provet består av två delprov:

 • Delprov 1: Säkerhet och beteende: Detta delprov täcker ämnen som körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren samt fordonskännedom.
 • Delprov 2: Lagstiftning: Detta delprov omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning.

Båda delproven måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Körprov

För att bli en kvalificerad taxiförare måste du även klara ett körprov. Vid körprovet bedöms din förmåga att hantera fordonet i trafiken, köra på ett trafiksäkert sätt, och ta hand om passagerare på ett professionellt sätt. Körprovet består av följande moment:

 • Fordonskontroll: Du börjar provet med att utföra en kontroll av fordonet för att visa din förmåga att upptäcka fel och brister.
 • Passagerares säkerhet: Du ska kunna demonstrera hur du säkerställer passagerarnas säkerhet under resan.
 • Körning i landsvägs- och gatutrafik: Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta olika trafiksituationer. Du måste visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och använda din erfarenhet och omdöme. Du måste också visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt samt följa trafikreglerna noggrant.
 • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga: Du måste visa god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer och risksituationer.
 • Navigering: Du måste kunna använda kartor eller teknisk utrustning, som GPS, för att hitta till passagerares resmål.

Alla delprov måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Medicinska Krav

Du måste uppfylla de medicinska kraven för att kunna få en taxiförarlegitimation. Om du är osäker på om du uppfyller dessa krav med hänsyn till vissa personliga eller medicinska förhållanden, kan du begära ett förhandsbesked för att få din situation bedömd. Du måste också lämna in ett läkarintyg vid ansökan om taxiförarlegitimation, och intyget ska vara utfärdat inom två månader före ansökan.

Att bli en kvalificerad taxiförare kräver att du uppfyller dessa krav och klarar de nödvändiga prov och tester. Om du är intresserad av att bli en professionell taxiförare och har frågor eller behöver mer information, tveka inte att kontakta oss på YDA Trafikskola. Vi finns här för att hjälpa dig på din väg mot att bli en framgångsrik taxiförare.

Specialerbjudande

Osäker på hur bra du är på att köra bil?

SEK 447/60 min

Boka din första körlektion med 60% rabatt – endast 395 kr (ord. pris 895 kr)

395 kr

895 kr

× Chatta med oss