fbpx ...

Parkering på Landsväg – Vad Gäller?

När du befinner dig ute i trafiken kan det ibland uppstå situationer där du behöver stanna eller parkera bilen på en landsväg. Att parkera korrekt och enligt gällande regler är avgörande för både din egen och andras säkerhet. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad som gäller när det kommer till parkering på landsvägar.

Att köra med ansvar och hänsyn är alltid viktigt, oavsett situation i trafiken. Genom att agera försiktigt och ta hänsyn till andra trafikanter kan vi minska risken för olyckor och missförstånd. Detta är särskilt viktigt på landsvägar där hastigheterna ofta är höga.

Får man Parkera på en Landsväg?

Ja, det är tillåtet att parkera på en landsväg. Men det är av yttersta vikt att vara väl förtrogen med de regler som gäller och att följa dem noga. Eftersom hastigheterna ofta är höga på landsvägar ökar risken för olyckor, vilket gör det extra viktigt att parkera säkert och korrekt.

Vilka Regler Gäller vid Parkering på Landsväg?

När det kommer till parkering på landsväg finns det ett antal regler som är viktiga att känna till och följa:

  • Undvik fara: Parkera inte på ett sätt som kan orsaka fara för dig själv eller andra trafikanter.

  • Stör inte trafiken: Se till att din parkering inte hindrar eller stör trafiken runtomkring.
  • Endast vid speciella parkeringsfickor: På landsvägar, som oftast är huvudleder, är det vanligt att det endast är tillåtet att parkera vid särskilda parkeringsfickor. Det är viktigt att följa dessa bestämmelser för att undvika trafikstockningar och olyckor.

  • Parkera på höger sida: Som en allmän regel bör du endast parkera på höger sida av vägen, i riktning med färdriktningen. Dessutom ska du försöka parkera utanför körbanan så långt det är möjligt för att inte hindra framkomligheten för andra fordon.

  • Tänd parkeringsljusen vid dålig sikt: Om du behöver parkera bilen under dåliga ljusförhållanden, till exempel på natten eller i gryningen, måste du se till att tända parkeringsljusen för att göra din parkerade bil synlig för andra trafikanter.

Parkeringsförbud

Det finns platser där det råder absolut parkeringsförbud. Det är viktigt att känna till dessa platser och undvika att parkera där. Exempel på platser där parkering är förbjuden inkluderar:

  • Närmare än 30 meter från en järnvägskorsning.
  • På en huvudled.
  • Intill en busshållplats.
  • På en gågata.

På ett sätt som hindrar annan trafik eller utgör en fara för resterande trafik.

Utöver dessa listor behöver du naturligtvis körlektioner,  med körteori och praktisk övning kommer du långt i din körutbildning.

Vi på YDA, din trafikskola i Stockholm erbjuder kurspaket för personer som vill ta körkort. Våra körkortspaket innehåller ofta kursmaterial, teoribildning, online-resurser som Elevcentral, riskutbildning och ett visst antal körlektioner.

Att köra bil är en dröm för många och mardröm för vissa som fruktar att gå för det eftersom det verkar vara mycket svårt. Det är dock inte en raketvetenskap och vem som helst kan lära sig det. YDA körlektioner för alla som vill lära sig grunderna i körning. Vi hoppas att du snart kommer att köra felfritt på gatorna. 🚗

× Chatta med oss